Ochrana osobn├Żch ├║dajov

1. Úvod

1.1 Zaviazali sme sa chr├íni┼ą s├║kromie n├ív┼ítevn├şkov na┼íich str├ínok a pou┼ż├şvate─żov na┼íich slu┼żieb.

1.2 Tieto pravidl├í platia v┼íade tam, ke─Ć sme spr├ívcami osobn├Żch ├║dajov n├ív┼ítevn├şkov na┼íich webov├Żch str├ínok a pou┼ż├şvate─żov na┼íich slu┼żieb, in├Żmi slovami, kde ur─Źujeme ├║─Źel a v├Żznam spracovania t├Żchto osobn├Żch ├║dajov.

1.3 Pri prvej n├ív┼íteve na┼íej webovej str├ínky v├ís ┼żiadame, o s├║hlas s pou┼ż├şvan├şm s├║borov cookies v s├║lade s podmienkami t├Żchto pravidiel.

1.4 V t├Żchto z├ísadach ÔÇ×myÔÇť, ÔÇ×n├ímÔÇť a ÔÇ×n├í┼íÔÇť ozna─Źuje Vyparinov├í Zdena. Pre viac inform├ícii o n├ís, si pozrite Sekciu 12.

2. Ako pou┼ż├şvame osobn├ę d├íta

2.1 V tejto ─Źasti 2 sme stanovili:
(a) v┼íeobecn├ę kateg├│rie osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę spracov├ívame;
(b) zdroj a kateg├│riu ├║dajov, v pr├şpade d├ít, ktor├ę sme neobdr┼żali priamo od V├ís;
(c) ├║─Źel, na ktor├Ż osobn├ę ├║daje spracov├ívame;
(d) právne základy ich spracovania.

2.2 M├┤┼żeme spracov├íva┼ą ├║daje o pou┼ż├şvan├ş na┼íich webov├Żch str├ínok a slu┼żieb (├║daje o pou┼ż├şvan├ş). ├Üdaje o pou┼ż├şvan├ş m├┤┼żu obsahova┼ą va┼íu IP adresu, geografick├║ polohu, webov├Ż prehliada─Ź a jeho verziu, opera─Źn├Ż syst├ęm, referen─Źn├Ż zdroj, d─║┼żku n├ív┼ítevy, zobrazenia str├ínok a naviga─Źn├ę cesty str├ínok, rovnako aj inform├ície o ─Źasovan├ş, frekvencii a vzorci pou┼ż├şvania na┼íej slu┼żby. Zdrojom ├║dajov o pou┼ż├şvan├ş je slu┼żba Google Analytics. Tieto ├║daje o pou┼ż├şvan├ş m├┤┼żu by┼ą spracovan├ę na ├║─Źely anal├Żzy pou┼ż├şvania webov├Żch str├ínok a slu┼żieb. Pr├ívnym z├íkladom tohto spracovania je s├║hlas a na┼íe opr├ívnen├ę z├íujmy, t. j. monitorovanie a zlep┼íovanie na┼íich webov├Żch str├ínok a slu┼żieb.

2.3 M├┤┼żeme spracov├íva┼ą inform├ície, ktor├ę zverej┼łujete na na┼íich webov├Żch str├ínkach alebo prostredn├şctvom ├║dajov, ktor├ę pou┼żijete pri vyu┼ż├şvan├ş na┼íich slu┼żieb. Uverejnen├ę ├║daje m├┤┼żu by┼ą spracovan├ę na ├║─Źely ich uverejnenia a spravovania na┼íich webov├Żch str├ínok a slu┼żieb. Pr├ívnym z├íkladom tohto spracovania je s├║hlas.

2.4 M├┤┼żeme spracov├íva┼ą inform├ície obsiahnut├ę v akomko─żvek dotazn├şku (├║daje z dotazov), pokia─ż sa jedn├í o ├║daje oh─żadne tovaru a / alebo slu┼żieb. Pr├ívnym z├íkladom tohto spracovania je s├║hlas.

2.5 M├┤┼żeme spracov├íva┼ą inform├ície (kontaktn├ę ├║daje) obsiahnut├ę v alebo s├║visiace s akouko─żvek komunik├íciou, ktor├║ n├ím posielate kontaktn├ę ├║daje. D├íta kore┼ípondencie m├┤┼żu obsahova┼ą komunika─Źn├Ż obsah a meta├║daje spojen├ę s komunik├íciou. Na┼íe webov├ę str├ínky vygeneruj├║ metad├íta s├║visiace s komunik├íciou prostredn├şctvom kontaktn├Żch formul├írov webov├Żch str├ínok. ├Üdaje o kore┼ípondencii m├┤┼żu by┼ą spracovan├ę na ├║─Źely komunik├ície s vami a vedenia z├íznamov. Pr├ívnym z├íkladom tohto spracovania s├║ na┼íe opr├ívnen├ę z├íujmy, a to riadna spr├íva na┼íich webov├Żch str├ínok a podnikania a komunik├ícia s pou┼ż├şvate─żmi a / alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami a / alebo kroky ved├║ce k uzavretiu zmluvy.

2.6 M├┤┼żeme spracova┼ą ak├ęko─żvek va┼íe osobn├ę ├║daje uveden├ę v t├Żchto pravidl├ích, ak je to potrebn├ę na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu pr├ívnych n├írokov, ─Źi u┼ż v s├║dnom konan├ş alebo v spr├ívnom alebo mimos├║dnom konan├ş. Pr├ívnym z├íkladom tohto spracovania s├║ na┼íe legit├şmne z├íujmy, a to ochrana a presadzovanie na┼íich z├íkonn├Żch pr├ív, va┼íe z├íkonn├ę pr├íva a z├íkonn├ę pr├íva in├Żch.

2.7 Okrem ┼ípecifick├Żch ├║─Źelov, na ktor├ę m├┤┼żeme spracova┼ą va┼íe osobn├ę ├║daje stanoven├ę v tejto ─Źasti 2, m├┤┼żeme spracova┼ą aj ak├ęko─żvek va┼íe osobn├ę ├║daje, ak je tak├ęto spracovanie nevyhnutn├ę pre splnenie z├íkonnej povinnosti, ktorou podliehame, alebo pre ochranu svojich ┼żivotn├Żch z├íujmov alebo ┼żivotn├Żch z├íujmy inej fyzickej osoby.

3. Poskytovanie va┼íich osobn├Żch ├║dajov in├Żm osob├ím

3.1 Okrem ┼ípecifick├Żch zverejnen├ş osobn├Żch ├║dajov uveden├Żch v tejto ─Źasti 3, m├┤┼żeme zverejni┼ą va┼íe osobn├ę ├║daje, ak je tak├ęto zverejnenie nevyhnutn├ę na splnenie z├íkonnej povinnosti, ktorou sme vystaven├ş, alebo na ochranu va┼íich ┼żivotne d├┤le┼żit├Żch z├íujmov alebo ┼żivotne d├┤le┼żit├Żch z├íujmov inej fyzickej osoby. Va┼íe osobn├ę ├║daje m├┤┼żeme zverejni┼ą aj vtedy, ak je tak├ęto zverejnenie nevyhnutn├ę na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu pr├ívnych n├írokov, ─Źi u┼ż v s├║dnom konan├ş alebo v spr├ívnom alebo mimos├║dnom konan├ş.

4. Medzin├írodn├ę prenosy va┼íich osobn├Żch ├║dajov

4.1 Beriete na vedomie, ┼że osobn├ę ├║daje, ktor├ę odo┼ílete na zverejnenie prostredn├şctvom na┼íich webov├Żch str├ínok alebo slu┼żieb, m├┤┼żu by┼ą pr├şstupn├ę prostredn├şctvom internetu na celom svete. Nem├┤┼żeme zabr├íni┼ą pou┼żitiu (alebo zneu┼żitiu) tak├Żchto osobn├Żch ├║dajov in├Żmi osobami.

5. Uchov├ívanie a mazanie osobn├Żch ├║dajov

5.1 T├íto ─Źas┼ą 5 stanovuje na┼íe z├ísady a postupy uchov├ívania ├║dajov, ktor├ę s├║ navrhnut├ę tak, aby pomohli zabezpe─Źi┼ą dodr┼żiavanie na┼íich z├íkonn├Żch povinnost├ş v s├║vislosti so zachovan├şm a vymazan├şm osobn├Żch ├║dajov.

5.2 Osobn├ę ├║daje, ktor├ę spracov├ívame na ak├Żko─żvek ├║─Źel alebo ├║─Źely, sa nesm├║ uchov├íva┼ą dlh┼íie, ne┼ż je potrebn├ę na tento ├║─Źel alebo na tieto ├║─Źely.

5.3 Osobn├ę ├║daje budeme uchov├íva┼ą nasledovne:
(a) ├║daje o pou┼ż├şvan├ş, ├║daje o zverej┼łovan├ş, ├║daje z dotazov, notifika─Źn├ę ├║daje a ├║daje z kore┼ípondencie sa uchovaj├║ po dobu maxim├ílne 10 rokov.

5.4 Bez oh─żadu na ostatn├ę ustanovenia tejto ─Źasti 5 si m├┤┼żeme ponecha┼ą va┼íe osobn├ę ├║daje, ak je tak├ęto uchov├ívanie nevyhnutn├ę na splnenie z├íkonnej povinnosti, ktorou sme vystaven├ş, alebo na ochranu va┼íich ┼żivotne d├┤le┼żit├Żch z├íujmov alebo ┼żivotn├Żch z├íujmov inej fyzickej osoby.

6. Zmeny

6.1 Tieto pravidl├í m├┤┼żeme z ─Źasu na ─Źas aktualizova┼ą zverejnen├şm novej verzie na na┼íich webov├Żch str├ínkach.

6.2 Pr├şle┼żitostne by ste mali t├║to str├ínku skontrolova┼ą, aby ste boli spokojn├ş s ak├Żmiko─żvek zmenami v t├Żchto pravidl├ích.

6.3 Na zmeny t├Żchto pravidiel v├ís m├┤┼żeme informova┼ą e-mailom.

7. Vaše práva

7.1 V tejto ─Źasti 7 sme zhrnuli pr├íva, ktor├ę m├íte pod─ża z├íkona o ochrane ├║dajov. Niektor├ę pr├íva s├║ zlo┼żit├ę a nie v┼íetky podrobnosti boli zahrnut├ę do na┼íich s├║hrnov. Preto by ste si mali pre─Ź├şta┼ą pr├şslu┼ín├ę z├íkony a usmernenia regula─Źn├Żch org├ínov o ├║plnom vysvetlen├ş t├Żchto pr├ív.

7.2 Va┼íe z├íkladn├ę pr├íva pod─ża z├íkona o ochrane ├║dajov s├║:
(a) pr├ívo na pr├şstup;
(b) právo na opravu;
(c) právo vymazanie;
(d) právo na obmedzenie spracovania;
(e) pr├ívo namieta┼ą proti spracovaniu;
(f) právo na prenos údajov;
(g) pr├ívo s┼ąa┼żova┼ą sa dozorn├ęmu org├ínu; a
(h) pr├ívo odobra┼ą s├║hlas.

7.3 M├íte pr├ívo potvrdi┼ą, ─Źi m├┤┼żeme spracova┼ą va┼íe osobn├ę ├║daje a kde k nim pristupujeme spolu s ─Ćal┼í├şmi inform├íciami. Tieto dopl┼łuj├║ce inform├ície zah┼Ľ┼łaj├║ podrobnosti o ├║─Źeloch spracovania, kateg├│ri├ích dotknut├Żch osobn├Żch ├║dajov a osob├ích, ktor├ę s├║ pr├şjemcami osobn├Żch ├║dajov. Poskytovanie pr├ív a slob├┤d ostatn├Żch nie je ovplyvnen├ę, poskytneme v├ím k├│piu va┼íich osobn├Żch ├║dajov. Prv├í k├│pia bude poskytnut├í bezplatne, ale ─Ćal┼íie k├│pie m├┤┼żu by┼ą spoplatnen├ę primeran├Żm poplatkom.

7.4 M├íte pr├ívo na opravu ak├Żchko─żvek nepresn├Żch osobn├Żch ├║dajov a s oh─żadom na ├║─Źely spracovania, ak m├íte m├íte ne├║pln├ę osobn├ę ├║daje o v├ís vyplnen├ę.

7.5 Za ur─Źit├Żch okolnost├ş m├íte pr├ívo na vymazanie va┼íich osobn├Żch ├║dajov bez zbyto─Źn├ęho odkladu. Medzi tieto okolnosti patr├ş: osobn├ę ├║daje u┼ż nie s├║ potrebn├ę k ├║─Źelu, na ktor├ę boli zhroma┼żden├ę alebo inak spracovan├ę; odoberiete s├║hlas so spracovan├şm na z├íklade s├║hlasu; m├íte n├ímietky vo─Źi spracovaniu pod─ża ur─Źit├Żch pravidiel platn├ęho z├íkona o ochrane ├║dajov; spracovanie je ur─Źen├ę na ├║─Źely priameho marketingu; a osobn├ę ├║daje boli neopr├ívnene spracovan├ę. Existuj├║ v┼íak v├Żnimky pr├íva na vymazanie. V┼íeobecn├ę v├Żnimky platia tam, kde je potrebn├ę spracovanie: na uplat┼łovanie pr├íva na slobodu prejavu a inform├íci├ş; dodr┼żiavanie z├íkonnej povinnosti; alebo na vznik, v├Żkon alebo obranu pr├ívnych n├írokov.

7.6 Za ur─Źit├Żch okolnost├ş m├íte pr├ívo obmedzi┼ą spracovanie va┼íich osobn├Żch ├║dajov. Tieto okolnosti s├║: spochyb┼łujete presnos┼ą osobn├Żch ├║dajov; spracovanie je nez├íkonn├ę, ale vylu─Źujete vymazanie; u┼ż nepotrebujeme osobn├ę ├║daje na ├║─Źely n├í┼ího spracovania, ale po┼żadujete osobn├ę ├║daje na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu pr├ívnych n├írokov; a vy ste namietali proti spracovaniu, a┼ż do overenia tejto n├ímietky. Ak je spracovanie na tomto z├íklade obmedzen├ę, m├┤┼żeme na─Ćalej uchov├íva┼ą va┼íe osobn├ę ├║daje. Budeme ich v┼íak spracov├íva┼ą inak: s va┼í├şm s├║hlasom; na vznik, v├Żkon alebo obranu pr├ívnych n├írokov; na ochranu pr├ív inej fyzickej alebo pr├ívnickej osoby; alebo z d├┤vodov d├┤le┼żit├ęho verejn├ęho z├íujmu.

7.7 M├íte pr├ívo vznies┼ą n├ímietky vo─Źi spracovaniu va┼íich osobn├Żch ├║dajov z d├┤vodu va┼íej konkr├ętnej situ├ície, ale iba v rozsahu, v akom to pr├ívny z├íklad povo─żuje. Spracovanie je nevyhnutn├ę pre: plnenie ├║lohy vykon├ívanej vo verejnom z├íujme alebo pri v├Żkone ak├ęhoko─żvek ├║radn├ęho org├ínu, ktor├Ż n├ím bol zveren├Ż; alebo na ├║─Źely opr├ívnen├Żch z├íujmov, ktor├ę sledujeme na z├íklade n├ís alebo tretej strany. Ak tak├║to n├ímietku urob├şte a nem├┤┼żeme preuk├íza┼ą presved─Źiv├ę opr├ívnen├ę d├┤vody na spracovanie, ktor├ę prevy┼íuj├║ va┼íe z├íujmy, pr├íva a slobody, alebo spracovanie je na vytvorenie, v├Żkon alebo obranu pr├ívnych n├írokov, prestaneme spracov├íva┼ą osobn├ę inform├ície.

7.8 M├íte pr├ívo namieta┼ą proti spracovaniu va┼íich osobn├Żch ├║dajov na ├║─Źely priameho marketingu (vr├ítane profilovania). Ak tak├║to n├ímietku urob├şte, prestaneme spracov├íva┼ą va┼íe osobn├ę ├║daje na tento ├║─Źel.

7.9 M├íte pr├ívo vznies┼ą n├ímietky vo─Źi spracovaniu va┼íich osobn├Żch ├║dajov na vedeck├ę alebo historick├ę v├Żskumn├ę ├║─Źely alebo na ┼ítatistick├ę ├║─Źely z d├┤vodov t├Żkaj├║cich sa va┼íej konkr├ętnej situ├ície, pokia─ż nie je spracovanie nevyhnutn├ę na ├║lohy vykonan├ę z d├┤vodov verejn├ęho z├íujmu.

7.10 Pr├ívny z├íklad pre spracovanie va┼íich osobn├Żch ├║dajov je:
(a) s├║hlas; alebo
(b) ak je spracovanie nevyhnutn├ę pre plnenie zmluvy, na ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie krokov na z├íklade va┼íej ┼żiadosti pred uzatvoren├şm zmluvy,
(c) a tak├ęto spracovanie sa uskuto─Ź┼łuje automatizovan├Żmi prostriedkami, m├íte pr├ívo obdr┼ża┼ą va┼íe osobn├ę ├║daje v ┼ítrukt├║rovanom, be┼żne pou┼ż├şvanom a strojom ─Źitate─żnom form├íte. Toto pr├ívo sa v┼íak neuplat┼łuje, ak by nepriaznivo ovplyvnilo pr├íva a slobody in├Żch.

7.11 Ak sa domnievate, ┼że na┼íe spracovanie va┼íich osobn├Żch ├║dajov poru┼íuje z├íkony na ochranu ├║dajov, m├íte z├íkonn├ę pr├ívo poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą org├ínu doh─żadu zodpovedn├ęmu za ochranu ├║dajov. M├┤┼żete tak urobi┼ą v ─Źlenskom ┼ít├íte E├Ü v├í┼ího obvykl├ęho pobytu, miesta v├Żkonu pr├íce alebo miesta ├║dajn├ęho poru┼íenia.

7.12 V rozsahu, v akom je pr├ívny z├íklad pre spracovanie va┼íich osobn├Żch ├║dajov ods├║hlasen├Ż, m├íte pr├ívo kedyko─żvek odobra┼ą tento s├║hlas.

7.13 M├┤┼żete uplatni┼ą ak├ęko─żvek va┼íe pr├íva vo vz┼ąahu k va┼íim osobn├Żm ├║dajom prostredn├şctvom p├şsomn├ęho ozn├ímenia.

8. O cookies

8.1 Cookie je s├║bor obsahuj├║ci identifik├ítor (re┼ąazec p├şsmen a ─Ź├şsel), ktor├Ż posiela webov├Ż server do webov├ęho prehliada─Źa a je ulo┼żen├Ż prehliada─Źom. Identifik├ítor sa potom odosiela sp├Ą┼ą na server v┼żdy, ke─Ć prehliada─Ź po┼żaduje od servera str├ínku.

8.2 S├║bory cookies m├┤┼żu by┼ą bu─Ć ÔÇ×trval├ęÔÇť s├║bory cookies, alebo s├║bory ÔÇ×rel├ícieÔÇť: trval├Ż s├║bor cookie bude ulo┼żen├Ż vo webovom prehliada─Źi a zostane platn├Ż a┼ż do stanoven├ęho d├ítumu vypr┼íania platnosti, pokia─ż nie je pred d├ítumom vypr┼íania platnosti vymazan├Ż pou┼ż├şvate─żom; cookies rel├ície vypr┼íia na konci rel├ície pou┼ż├şvate─ża, ke─Ć je webov├Ż prehliada─Ź zatvoren├Ż.

8.3 S├║bory cookies zvy─Źajne neobsahuj├║ ┼żiadne inform├ície, ktor├ę osobne identifikuj├║ pou┼ż├şvate─ża, ale osobn├ę inform├ície, ktor├ę uklad├íme, m├┤┼żu by┼ą prepojen├ę s inform├íciami ulo┼żen├Żmi v cookies a z├şskan├Żmi z nich.

9. Cookies, ktor├ę pou┼ż├şvame

9.1 Cookies pou┼ż├şvame na nasleduj├║ce ├║─Źely:
(a) overovanie ÔÇô s├║bory cookies pou┼ż├şvame na va┼íu identifik├íciu pri n├ív┼íteve na┼íich webov├Żch str├ínok a po─Źas navig├ície na na┼íich webov├Żch str├ínkach;
(b) anal├Żza ÔÇô pou┼ż├şvame s├║bory cookies, ktor├ę n├ím pom├íhaj├║ analyzova┼ą pou┼ż├şvanie a v├Żkonnos┼ą na┼íich webov├Żch str├ínok a slu┼żieb; a
(c) s├║hlas cookies ÔÇô s├║bory cookies pou┼ż├şvame na ukladanie va┼íich preferenci├ş k pou┼ż├şvaniu s├║borov cookies pri preh─żad├ívan├ş webovej str├ínky

10. Cookies pou┼ż├şvan├ę na┼íimi poskytovate─żmi slu┼żieb

10.1 Na┼íi poskytovatelia slu┼żieb pou┼ż├şvaj├║ s├║bory cookies a tieto cookies m├┤┼żu by┼ą ulo┼żen├ę vo va┼íom po─Ź├şta─Źi pri n├ív┼íteve na┼íich webov├Żch str├ínok.

10.2 Na anal├Żzu pou┼ż├şvania na┼íich webov├Żch str├ínok pou┼ż├şvame slu┼żbu Google Analytics. Slu┼żba Google Analytics zhroma┼ż─Ćuje inform├ície o pou┼ż├şvan├ş webov├Żch str├ínok prostredn├şctvom s├║borov cookies. Zhroma┼żden├ę inform├ície t├Żkaj├║ce sa na┼íich webov├Żch str├ínok sa pou┼ż├şvaj├║ na vytv├íranie preh─żadov o pou┼ż├şvan├ş na┼íich webov├Żch str├ínok. Pravidl├í ochrany osobn├Żch ├║dajov spolo─Źnosti Google s├║ k dispoz├şcii na tejto str├ínke.

10.3 Pou┼ż├şvame Facebook Pixel na anal├Żzu pou┼żitia na┼íich webov├Żch str├ínok. T├íto slu┼żba pou┼ż├şva s├║bory cookies na zabezpe─Źenie toho, aby sa na┼íe reklamy zobrazovali spr├ívnym ─żu─Ćom a vytv├írali reklamn├ę publikum. M├┤┼żete si pozrie┼ą pravidl├í ochrany osobn├Żch ├║dajov tohto poskytovate─ża slu┼żieb na tejto adrese.

11. Správa súborov cookies

11.1 V├Ą─Ź┼íina prehliada─Źov v├ím umo┼ż┼łuje odmietnu┼ą prijatie s├║borov cookies a odstr├íni┼ą s├║bory cookies. Met├│dy na ich spr├ívu sa l├ş┼íia v z├ívislosti od prehliada─Źa a verzie prehliada─Źa. M├┤┼żete v┼íak z├şska┼ą aktu├ílne inform├ície o blokovan├ş a mazan├ş s├║borov cookies prostredn├şctvom t├Żchto odkazov:
(a)  Chrome
(b) Firefox
(c) Opera
(d) Internet Explorer
(e) Safari
(f) Edge

11.2 Blokovanie v┼íetk├Żch s├║borov cookies bude ma┼ą negat├şvny vplyv na pou┼żite─żnos┼ą mnoh├Żch webov├Żch str├ínok.

11.3 Ak zablokujete cookies, nebudete m├┤c┼ą pou┼ż├şva┼ą v┼íetky funkcie na┼íich webov├Żch str├ínok.

12. Podrobnosti o nás

12.1 T├║to webov├║ str├ínku vlastn├ş a prev├ídzkuje spolo─Źnos┼ą Vyparinov├í Zdena.

12.2 S├şdlime na adrese Dem├Ąnov├í ul. Ml├íde┼że 135 03101 Liptovsk├Ż Mikul├í┼í.
12.3 Na┼íim miestom podnikania je Dem├Ąnov├í ul. Ml├íde┼że 135 03101 Liptovsk├Ż Mikul├í┼í.
12.4 M├┤┼żete n├ís kontaktova┼ą:
(a) poštou na uvedenú poštovú adresu;
(b) vyplnen├şm kontaktn├ęho formul├íra na na┼íej webovej str├ínke;
(c) telefonicky, na ─Ź├şslo kontaktu uverejnen├ę na na┼íej webovej str├ínke; alebo
(d) e-mailom, pou┼żit├şm e-mailovej adresy uverejnenej na na┼íej webovej str├ínke.

13. Zdroj

13.1 Tento dokument bol vytvoren├Ż pomocou ┼íabl├│ny zo SEQ Legal.